Skip to main content
Tannklinikken Valestrand
Tannklinikken Valestrand
Tannlegetenester sidan 1976

Prisliste 2024

Vi nyttar i utgangspunktet dei fylkeskommunale takstane i Vestland fylke med nokre små avvik. 

Timehonoraret er kr. 2 250- per time. 


Dersom kostnaden overstig kr. 5.000,- har du rett til å få eit skriftleg overslag over endeleg kostnad.

Her kan du lese meir om betaling for tannlegetenester:

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din/Behandling

Pris

    

    

Rotfylling fortann 1-2 seansar

4 510

Rotfylling stor jeksel 1-2 seansar

6 375

 Ekstra seanse ved rotbehandling

Timehonorar

Tannkrone (Norsk tannteknikk)

Frå 6 700

Protese(gebiss) ein kjeve, norskprodusert

8 200*

 Protese(gebiss) begge kjever, norskprodusert

14 200* 

Broarbeider (Norsk tannteknikk) pr. Ledd ca.

fra 6 850

Stift/konus i rotfylt tann

3 600

(inkl. tannteknisk arbeid)

    

    

Implantatretinert krone

13 000 **

Innsetting implantat i kjeve  ca.

13 000-16 000

(hos kirurg/periodontist)

    

    

Ukomplisert trekking 1 tann

1 125

Komplisert trekking 1 tann (tidkrevjande)

1 695

    

    

Bedøving

210

    

    

1 røntgenbilete

145

1 OPG  (oversiktsbilete tenner/bihule/kjeveledd)

570

    

    

Tannkjøttbehandling/tannsteinsrens (30-59min)

1 270

 

 

Eigne hygienetiltak pga smitte (pr. seanse)

135

 

 

* Tannteknisk arbeid kommer i tillegg

** Eventuell refusjon  fra Helfo til fratrekk