Tannklinikken Valestrand
Tannklinikken Valestrand
Tannlegetenester sidan 1976

Prisliste

Vi nyttar i utgangspunktet dei fylkeskommunale takstane i Vestland fylke. 

Timehonoraret er kr. 1.990,- per time. 


Dersom kostnaden overstig kr. 5.000,- har du rett til å få eit skriftleg overslag over endeleg kostnad.

Her kan du lese meir om betaling for tannlegetenester:

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din/


Behandling

Takst/pris hos tannlege

Undersøkelse

690

Undersøkelse hos spesialist

995

Enkel etterkontroll etter kirurgiisk inngrep/medissinsk undersøkelse

310

Lokal anestesi

180

Tillegg for premediskasjon per os

680

Opplæring til eigenomsorg og forebyggjande behandling

1015

Preparering og fylling, 1 flate

725

Preparering og fylling, 2 flaters

1245

Preparering og fylling, 3 flaters

1670

Midlertidig fylling

510

Oppbygging av krone i kompositt,4-5 flaters

 

Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi

675

Rotfylling for- og hjørnetann, 1-2 seanser

3945

Rotfylling premolar, 1-2 seanser

4445

Rotfylling molar, 1-2 seanser

5620

Bropilar/helkrone eller innlegg med 4 flater eller meir

6500

Støypt konus

 

Implantatretinert krone

13315

Heil over- eller underkjeveprotese, import

8110

Heil over-eller underkjeveprotese, norskprodusert

9920

Heilsett

16945

Delprotese med støypt slkjelett

10770

Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus kjeve(i kombinasjon med takst 424)

27295

Heil overkjeveprotese(i kombinasjon med takst 320)

12070

Ukomplisert trekking av tann/rot

830

Komplisert trekking av tann/rot

1495

Ukomplisert trekkingav ytterligaretann eller rot i same kjeveregion og samme seanse.

455

Biopsi/vevsprøve

1455

Incisjon

1150

Bestill time